Eğitim ve Gelişim

  • Mevcut elemanların eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması,
  • Şirket hedeflerine göre gelişecek işler ile ilgili eğitimlerin planlanması,
  • İhtiyaçlar doğrultusunda; İnsan Kaynakları, Yönetim, Strateji, Örgütsel İletişim, Satış ve Müşteri Hizmetleri, Süreç Yönetimi, Toplam Kalite ve Iso 9000 konularında eğitimlerin verilmesi,
  • Alınan eğitimlerin iş hayatına uygulanmasının takip ve kontrol edilmesi.

 

Daha fazla bilgi edinin

Seçme yerleştirme - Performans Değerlendirme

  • Şirketlerin ihtiyacını tam olarak karşılayacak elemanların seçilmesi, görüşmelerin zamanlanması, adaylar arasında doğru seçim yapılması, doğru adayın doğru zamanda işe yerleştirilmesi ve istenilen performansın alınabilmesi için gereken oryantasyon programının oluşturulması.
  • Önceden belirlenen hedefler ve şirketin personel politikaları doğrultusunda insan verimliliğinin ölçülmesi ve ödüllendirme sisteminin kurulması,
  • Çalışanların performansı ve şirketin uzun vadeli planlarına göre kariyer planlarının yapılması,
  • Çalışanların performanslarının arttırılmasına yönelik önlemler alınması.
Daha fazla bilgi edinin

Yönetim Danışmanlığı

Şirket misyonu/vizyonu ve hedeflerinin tespit edilmesi, şirketin varoluş amaçlarına uygun organizasyonel yapının oluşturulması, oluşturulan yapıya uygun eleman ihtiyacının tespit edilmesi, eleman görev tanımları ve faaliyetlere uygun iş akışının oluşturulması. Bünyesinde İnsan Kaynakları olmayan firmalarda İnsan Kaynakları Departmanının oluşturulması. Mevcut İnsan Kaynakları uygulamalarını geliştirmek isteyen firmalara hizmet verilmesi.

 

Daha fazla bilgi edinin

Ana Mesajımız

İşletme büyüklüğü ne olursa olsun, tüm iş süreçlerinde yönetim ile yanyana, hedefler ve stratejilere uygun olan çalışma biçimlerini belirlemek, destek vermek ve çözüm ortağı olarak yer almak  suretiyle her seviyede diyalog geliştirmenin önemine inanıyoruz.

İşletmenin bugünkü durumunu iyi analiz ederek hedeflerine ulaşabilmeleri yolunda atılması gereken adımları planlıyor ve uyguluyoruz.

Doğru insan kaynağını seçmek, var olan eleman ve yöneticileri hedeflere uygun tanımlamalar ile doğru pozisyonlara yerleştirmek, çalışanların motivasyon ve gelişmeleri için plan yapmak, ihtiyaç duyulan eğitim alanlarını keşfetmek ve uygulamak suretiyle işletmelere "çözüm ortağı" anlayışıyla yaklaşık 25 yıldır hizmet vermekteyiz.

Brainstorming startup ideas on a window