işe alım hizmetleri - performans ve kariyer planlaması

Şirketlerin ihtiyacını tam olarak karşılayacak elemanların seçilmesi, görüşmelerin zamanlanması, adaylar arasında doğru seçim yapılması, doğru adayın doğru zamanda işe yerleştirilmesi ve istenilen performansın alınabilmesi için gereken oryantasyon programının oluşturulması.

Önceden belirlenen hedefler ve şirketin personel politikaları doğrultusunda insan verimliliğinin ölçülmesi ve ödüllendirme sisteminin kurulması,

Eğitim ve Geliştirme

Mevcut elemanların eğitim ihtiyaç analizinin yapılması, şirket hedeflerine göre gelişecek işler ile ilgili eğitim lerin planlanması, ihtiyaçlar doğrultusunda, insan kaynakları, yönetim, strateji, örgütsel iletişim, satış ve müşteri hizmetleri, süreç yönetimi, toplam kalite ve ISO 9000 konularında eğitimlerin verilmesi, alınan eğitimlerin iş hayatına uygulanmasının takip ve kontrol edilmesi.

organizasyon - planlama

Şirket misyonu/vizyonu ve hedeflerinin tespit edilmesi, şirketin varoluş amaçlarına uygun organizasyonel yapının oluşturulması, oluşturulan yapıya uygun eleman ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eleman görev tanımları ve faaliyetlere uygun iş akışının oluşturulması. Bünyesinde insan kaynakları departmanı olmayan firmalarda insan kaynakları departmanlarının oluşturulması. Mevcut insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek isteyen firmalara hizmet verilmesi.

services-1

Burada ürünlerinizi daha ayrıntılı olarak anlatın.

Potansiyel müşterilere şirketiniz ve sunduğunuz ürünler hakkında burada bilgi verin.  Bu görseli işletmeniz için daha uygun olacak bir görselle değiştirin.

Burada ürünlerinizi daha ayrıntılı olarak anlatın.

Potansiyel müşterilere şirketiniz ve sunduğunuz ürünler hakkında burada bilgi verin.  Bu görseli işletmeniz için daha uygun olacak bir görselle değiştirin.

services-2

Sonraki adımlar...

Burada potansiyel müşteriyi fiyat teklifi talep etmek ya da ürün kataloğunuzu dikkatle incelemek gibi eyleme götürecek en önemli noktadan söz edilmelidir.